Tag: drept civil

Obligațiile antreprenorului în contractul de antrepriză

Nu găsești ce cauți? Comandă lucrări de licență, referate, studii de caz sau orice alt proiect științific! Prin încheierea contractului de antrepriză, antreprenorul are următoarele obligaţii: Obligaţia de informare a beneficiarului Noul Cod civil reglementează cu caracter de noutate în art.

Tagged with: , , , ,

Lucrări de licență din drept civil – Contracte

Ca o consecință a dezvoltării şi evoluţiei societăţii per ansamblul ei suntem martori la o continuă creștere exponențială a numărului şi la o diversificare a contractelor care se încheie între diferitele subiecte de drept. De aceea, în prezent se pune

Tagged with: , , , ,

Lucrări de licență din drept civil: partea generală și persoanele

Dreptul civil poate fi definit ca acea ramură a dreptului privat care reglementează raporturile patrimoniale și personal nepatrimoniale dintre persoanele fizice și juridice, aflate într-o poziție de egalitate juridică. Mai jos sunt o serie de teme din domeniul dreptului civil

Tagged with: , , , ,

Lucrare de licență: Reglementarea juridică a statutului bolnavului psihic

Cuprinsul lucrării de diplomă INTRODUCERE 4 CAPITOLUL I. 6 MIJLOACE DE OCROTIRE A MINORULUI 6 1.1. Autoritatea părintească 6 1.1.1. Exercitarea autorităţii părinteşti 8 1.1.2. Conţinutul autorităţii părinteşti. Răspundere 9 1.1.3. Încetarea autorităţii părinteşti 12 1.2. Tutela minorului 13 1.2.1.

Tagged with: , , , ,

Lucrare de diplomă: Notarea unor drepturi, fapte și raporturi juridice în cartea funciară

Cuprinsul lucrării de licență INTRODUCERE 3 CAPITOLUL I. PUBLICITATEA IMOBILIARĂ. CARTEA FUNCIARĂ. ASPECTE GENERALE 5 1.1. Evidenţa cadastral-juridică 5 1.2. Cuprinsul cărţii funciare 9 1.3. Principiile sau regulile după care se conduc cărţile funciare 16 CAPITOLUL II. ÎNSCRIERILE ÎN CARTEA

Tagged with: , , , ,

Lucrare de licență: Legi aplicabile numai persoanelor fizice

Cuprinsul lucrării de diplomă INTRODUCERE 4 CAPITOLUL I. PERSOANA FIZICĂ ÎN DREPTUL CIVIL 6 1.1. Noțiune 6 1.1.1. Noţiunea de persoană fizică 6 1.1.2. Sediul materiei 7 1.1.3. Personalitatea juridică a omului 8 1.1.4. Corporalitatea persoanei fizice 9 1.1.6. Situaţia

Tagged with: , , , ,

Lucrare de licență: Declararea judecătorească a morții

Introducerea lucrării de diplomă   Declararea judecătorească a morţii este instituţia juridică şi, în timp, mijlocul juridic prin care se determină sfârşitul capacităţii de folosinţă a persoanei fizice atunci când moartea acesteia nu poate fi constatată în mod direct, prin

Tagged with: , , , , ,

Lucrare de diplomă: Decăderea în dreptul civil

Introducerea lucrării de licență   Decăderea, o instituite nou reglementata în cuprinsul NCC. Art. 2545-2550. Decăderea reprezintă termenul stabilit de lege sau de părţi, înlăuntrul căruia trebuie exercitat un drept subiectiv sau trebuie săvârşit un act unilateral. Din definiţia consacrată

Tagged with: , , , ,

Lucrare de licență: Capacitatea de exercițiu

Introducerea lucrării de diplomă Aparent noțiuni distincte, dreptul şi subiectele de drept sunt într-o strânsă legătură, deoarece subiectele de drept nu pot exista fără norma juridică, iar norma juridica apare ca opera unor subiecte de drept. Pentru a participa la

Tagged with: , , , , ,

Lucrare de licență: Aspecte generale legate de lipsa capacității de exercițiu

Introducere   Aparent noțiuni distincte, dreptul şi subiectele de drept sunt într-o strânsă legătură, deoarece subiectele de drept nu pot exista fără norma juridică, iar norma juridica apare ca opera unor subiecte de drept. Pentru a participa la raportul juridic

Tagged with: , , , ,