Lucrari de licenta drept

Lucrari de licenta drept din categoria drept

Lucrari de licenta din categoria drept. Realizăm la comandă orice titlu

În această pagină veți găsi o listă cu lucrari de licenta realizate de către echipa noastră în decursul anilor. Lucrările de diplomă pot fi consultate doar pentru pregătirea propriului material. Este interzisă utilizarea materialelor, în integralitate sau doar fragmente fără citarea sursei.

 

Lucrari de licenta din categoria drept

Lista cu lucrari de licenta gata realizate:

 

Titlu Domeniu Detaliile lucrarii de licenta
Acțiunea în revendicare imobiliară Lucrari de licenta – Drept civil  http://www.infospecialconsulting.ro/?p=1
Aplicarea legii civile Lucrari de licenta Drept civil http://www.infospecialconsulting.ro/?p=29
Aspecte generale legate de lipsa capacității de exercițiu Lucrari de licenta – Drept civil  http://www.infospecialconsulting.ro/?p=36
Aspеctе tеοrеticе şi practicе privind dеlibеrarеa şi prοnunţarеa hοtărârilοr judеcătοrеşti Lucrari de licenta -Drept civil http://www.infospecialconsulting.ro/?p=42
Regimul juridic al bunurilor imobile Lucrari de licenta -Drept civil http://www.infospecialconsulting.ro/?p=60 
Capacitatea de exercițiu Drept civil http://www.infospecialconsulting.ro/?p=63
Clasificarea actelor juridice civile Lucrari de licenta -Drept civil http://www.infospecialconsulting.ro/?p=67
Compentența în procesul civil. Competența materială Lucrari de licenta -Drept procesual civil http://www.infospecialconsulting.ro/?p=69
Decăderea în dreptul civil Lucrari de licenta -Drept civil http://www.infospecialconsulting.ro/?p=72
Declararea judecătorească a morții Lucrari de licenta -Drept civil http://www.infospecialconsulting.ro/?p=75
Dreptul de proprietate privată Drept civil http://www.infospecialconsulting.ro/?p=78
Hotărârea de partaj. Efecte. Execuție Drept civil http://www.infospecialconsulting.ro/?p=80
Legi aplicabile persoanelor fizice Lucrari de licenta -Drept civil  http://www.infospecialconsulting.ro/?p=86
Legi aplicabile persoanelor juridice Drept civil  http://www.infospecialconsulting.ro/?p=89
Notarea unor drepturi fapte și raporturi juridice în cartea funciară Lucrari de licenta -Drept civil http://www.infospecialconsulting.ro/?p=93
Partajul. Aspecte teoretice și practice Lucrari de licenta -Drept civil http://www.infospecialconsulting.ro/?p=99
Procedura civilă în dreptul roman Drept roman http://www.infospecialconsulting.ro/?p=101
Procedura somației de plată. Oferta de plată Drept procesual civil http://www.infospecialconsulting.ro/?p=104
Răspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie Drept civil http://www.infospecialconsulting.ro/?p=107
Recursul în interesul legii Drept procesual civil http://www.infospecialconsulting.ro/?p=111
Reglementarea juridică a statutului bolnavului psihic Drept civil http://www.infospecialconsulting.ro/?p=113
Revizuirea în dreptul civil Lucrări de licență-Drept procesual civil http://www.infospecialconsulting.ro/?p=115
Rezerva succesorală în noul Cod civil Lucrari de licenta -Succesiuni http://www.infospecialconsulting.ro/?p=124
Urmărirea silită mobiliară și imobiliară Drept procesual civil http://www.infospecialconsulting.ro/?p=127
Uzucapiunea în noul Cod civil Drept civil http://www.infospecialconsulting.ro/?p=130
Uzufructul în noul Cod civil Lucrari de licenta -Drept civil http://www.infospecialconsulting.ro/?p=133
Aspecte juridico penale și criminologice privind infracțiunile la regimul rutier Criminalistică/Drept penal http://www.infospecialconsulting.ro/?p=135
Constatarea tehnico științifică și expertiza criminalistică Criminalistică http://www.infospecialconsulting.ro/?p=138
Criminalitatea informatică Criminalistică http://www.infospecialconsulting.ro/?p=140
Cercetarea criminalistică a incendiului Criminalistică http://www.infospecialconsulting.ro/?p=143
Elemente de expertiză grafoscopică în cercetarea semnăturilor Criminalistică http://www.infospecialconsulting.ro/?p=145
Expertiza criminalistică a vocii Criminalistică http://www.infospecialconsulting.ro/?p=148
Investigarea criminalistică a infracțiunii de omor Lucrari de licenta -Criminalistică  http://www.infospecialconsulting.ro/?p=154
Profilajul criminal în infracțiunile de omor Criminalistică http://www.infospecialconsulting.ro/?p=156
Comportamentul simulat în procesul penal Lucrări de licență-Criminalistică http://www.infospecialconsulting.ro/?p=159
Metodologia investigării infracțiunilor contra libertății persoanelor Criminalistică http://www.infospecialconsulting.ro/?p=161
Tactica efectuării percheziției Criminalistică http://www.infospecialconsulting.ro/?p=164
Tactica efectuării percheziției informatice Criminalistică http://www.infospecialconsulting.ro/?p=166
Tactica efectuării reconstituirii Criminalistică http://www.infospecialconsulting.ro/?p=168
Tipuri de criminali Criminalistică http://www.infospecialconsulting.ro/?p=170
Aplicarea sancțiunilor contravențional Drept administrativ http://www.infospecialconsulting.ro/?p=173
Rolul președintelui României Lucrari de licenta – Drept administrativ  http://www.infospecialconsulting.ro/?p=175
Contractul de concesiune de bunuri publice Drept administrativ http://www.infospecialconsulting.ro/?p=178
Controlul administrației publice prin intermediul autorităților publice specializate Drept administrativ http://www.infospecialconsulting.ro/?p=180
Controlul jurisdicțional în administrația publică Drept administrativ http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-licenta_controlul_jurisdictional_in_administratia_publica/
Cetățenia-studiu comparativ Lucrari de licenta – Drept constituțional http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-licenta-cetatenia-studiu-comparativ/
Dreptul la viață Drept constituțional http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-licenta-dreptul-la-viata/
Drepturile libertățile și îndatoririle fundamentale sub ordinea constituțională actuală Drept constituțional http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-diploma-drepturile-libertatile-si-indatoririle-fundamentale-sub-ordinea-constitutionala-actuala/
Părțile litigiului de contencios administrativ Drept administrativ http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-diploma-partile-litigiului-de-contencios-administrativ/
Statutul Curții Constituționale Drept constituțional http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-licenta-statutul-curtii-constitutionale/
Statutul juridic al primarului Drept administrativ http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-diploma-statutul-juridic-al-primarului/
Analiza titlurilor comerciale de valoare Drept comercial http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-diploma-analiza-titlurilor-comerciale-de-valoare/
Inființarea persoanei juridice Drept comercial http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-licenta-infiintarea-persoanei-juridice/
Clauza de confidențialitate Dreptul muncii http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-diploma-clauza-de-confidentialitate/
Concurența comercială Drept comercial http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-licenta-concurenta-comerciala/
Contractul de depozit în docuri și antrepozite Drept comercial http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-diploma-contractul-de-depozit-in-docuri-si-antrepozite/
Contractul de antrepriză Drept comercial http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-diploma-contractul-de-antrepriza/
Contractul de leasing Drept comercial http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-licenta-contractul-de-leasing/
Contractul de locațiune Drept comercial http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-diploma-contractul-de-locatiune/
Drepturile creditorilor asupra patrimoniului debitorului întemeiate pe gajul general Drept comercial http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-licenta-drepturile-creditorilor-asupra-patrimoniului-debitorului-intemeiate-pe-gajul-general/
Fondul de comerț Drept comercial http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-diploma-fondul-de-comert/
Formalităţi legate de constituirea societăţilor. Proceduri legate de registrul comerţului Drept comercial http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-licenta-formalitati-legate-de-constituirea-societatilor-proceduri-legate-de-registrul-comertului/
Negocierea în contracte Lucrari de licenta – Drept comercial/Drept civil http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-diploma-negocierea-in-contracte/
Obligațiile transportatorului în contractul de transport rutier de bunuri Drept comercial/Dreptul transporturilor http://www.infospecialconsulting.ro/contractul-de-transport-rutier/
Organele de control ale societăților comerciale Dreptul societăților comerciale/Drept comercial http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-diploma-organele-de-control-ale-societatilor-comerciale/
Persoana fizică autorizată Drept comercial/Dreptul societăților comerciale http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-diploma-persoana-fizica-autorizata/
Procedura reorganizării judiciare Drept comercial/Dreptul societăților comerciale http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-licenta-procedura-reorganizarii-judiciare/
Sancțiuni aplicate persoanei juridice Lucrari de diploma -Drept comercial/Dreptul societăților comerciale http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-licenta-sanctiuni-aplicate-persoanei-juridice/
Societățile comerciale Drept comercial/Dreptul societăților comerciale http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-diploma-societatile-comerciale/
Oficiile consulare. Imunitățile și privilegiile consulare Drept consular http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-licenta-oficiile-consulare-imunitatile-si-privilegiile-consulare/
Misiuni diplomatice.Imunități și privilegii Lucrari de diploma -Drept diplomatic http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-diploma-misiuni-diplomatice-imunitati-si-privilegii/
Protecția diplomatică Drept diplomatic http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-licenta-protectia-diplomatica/
Aplicarea dreptului european al mediului în dreptul românesc Dreptul mediului http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-licenta-aplicarea-dreptului-european-al-mediului-in-dreptul-romanesc/
Atribuțiile Comisiei europene Dreptul Uniunii Europene http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-diploma-atributiile-comisiei-europene/
Consiliul European Dreptul Uniunii Europene http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-licenta-consiliul-european/
Drepturi fundamentale ale cetățenilor europeni Dreptul Uniunii Europene http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-diploma-drepturi-fundamentale-ale-cetatenilor-europeni/
Grupurile de interes economic Dreptul Uniunii Europene http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-licenta-grupurile-de-interes-economic/
Libera circulație a capitalului Dreptul Uniunii Europene http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-licenta-libera-circulatie-a-capitalului/
Marile etape ale construcției europene Dreptul Uniunii Europene http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-diploma-marile-etape-ale-constructiei-europene/
Ordinea juridică comunitară Dreptul Uniunii Europene http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-licenta-ordinea-juridica-comunitara/
Preemțiunea dreptului comunitar față de dreptul național în raporturile juridice comerciale Dreptul Uniunii Europene http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-licenta-preemtiunea-dreptului-comunitar-fata-de-dreptul-national-in-raporturile-juridice-comerciale/
Sistemul politic european Dreptul Uniunii Europene http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-licenta-sistemul-politic-european/ 
Categorii de venituri supuse impozitului pe venit Drept financiar și fiscal http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-licenta-categorii-de-venituri-supuse-impozitului-pe-venit/
Impozitul pe veniturile persoanelor fizice Lucrări de licență-Drept financiar și fiscal http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-diploma-impozitul-pe-veniturile-persoanelor-fizice/
Taxele vamale Drept financiar și fiscal http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-licenta-taxele-vamale/
Dreptul tratatelor Drept internațional public și privat http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-diploma-dreptul-tratatelor/
Drepturi și obligații ale părților în contractul de vânzări internaționale de mărfuri Drept internațional public și privat http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-licenta-drepturi-si-obligatii-ale-partilor-in-contractul-de-vanzari-internationale-de-marfuri/
Izvoarele dreptului internațional public Lucrari de diploma -Drept internațional public și privat http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-diploma-izvoarele-dreptului-international-public/
Protecția internațională a persoanelor refugiate sau strămutate Drept internațional public și privat http://www.infospecialconsulting.ro/lucrari-de-licenta-protectia-internationala-a-persoanelor-refugiate-sau-stramutate/
Răspunderea internațională pentru crime de război Drept internațional public și privat http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-diploma-raspunderea-internationala-pentru-crime-de-razboi/
Respectarea drepturilor omului în lumea islamică Lucrari de licenta -Drept internațional public și privat http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-licenta-respectarea-drepturilor-omului-in-lumea-islamica/
Actele şi măsurile procesuale şi procedurale în cadrul procesului penal Drept procesual penal http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-diploma-actele-si-masurile-procesuale-si-procedurale-in-cadrul-procesului-penal/
Apelul în procesul penal Lucrări de licență-Drept procesual penal http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-licenta-apelul-in-procesul-penal/
Arestarea preventivă Lucrari de licenta Drept procesual penal http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-licenta-arestarea-preventiva/
Conflictul de interese în exercitarea funcției publice Drept penal http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-licenta-conflictul-de-interese-in-exercitarea-functiei-publice/
Delapidarea Drept penal http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-licenta-delapidarea/
Detenția persoanelor cu probleme de sănătate Drept penal http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-diploma-detentia-persoanelor-cu-probleme-de-sanatate/
Violul Drept penal http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-licenta-violul/
Infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției Drept penal http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-licenta-infractiuni-care-impiedica-infaptuirea-justitiei/
Legitima apărare Drept procesual penal http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-licenta-legitima-aparare/
Lovituri sau vătămări cauzatoare de moarte Drept penal http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-diploma-lovituri-sau-vatamari-cauzatoare-de-moarte/
Măsuri preventive restrictive de libertate Drept procesual penal http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-licenta-masuri-preventive-restrictive-de-libertate/
Omorul calificat Drept penal http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-diploma-omorul-calificat/
Participanții în procesul penal Drept procesual penal http://www.infospecialconsulting.ro/lucrari-de-licenta-participantii-in-procesul-penal/
Infracțiunea de spălare de bani Drept penal http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-licenta-infractiunea-de-spalare-de-bani/
Percheziția și ridicarea de obiecte și înscrisuri Drept procesual penal http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-diploma-perchezitia-si-ridicarea-de-obiecte-si-inscrisuri/
Plângerile de urmărire penală Lucrari de licenta -Drept procesual penal http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-licenta-plangerile-de-urmarire-penala/
Pruncucidere Drept penal http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-diploma-pruncuciderea/
Tâlhăria și șantajul Drept penal http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-diploma-talharia-si-santajul/
Termenul de apel Drept procesual penal http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-licenta-termenul-de-apel/
Traficul de influență Drept penal http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-licenta-traficul-de-influenta/
Traficul de persoane Lucrari de licenta -Drept penal http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-licenta-traficul-de-persoane/
Unitatea legală de infracțiune Drept procesual penal http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-diploma-unitatea-legala-de-infractiune/
Urmărirea penală Drept procesual penal http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-licenta-urmarirea-penala/
Convenția matrimonială Dreptul familiei http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-diploma-conventia-matrimoniala/
Modificarea și lichidarea regimului matrimonial Dreptul familiei http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-licenta-modificarea-si-lichidarea-regimului-matrimonial/
Motivele de divorț Dreptul familiei http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-diploma-motivele-de-divort/
Regimul separației de bunuri Dreptul familiei http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-licenta-regimul-separatiei-de-bunuri/
Situația legală a copilului Dreptul familiei http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-licenta-situatia-legala-a-copilului/
Administrarea juridică a apelor potabile Dreptul mediului http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-licenta-administrarea-juridica-a-apelor-potabile/
Administrarea juridică a rezervațiilor naturale Dreptul mediului http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-licenta-administrarea-juridica-a-rezervatiilor-naturale/

Fauna și flora. Protecția juridică internă și internațională

Dreptul mediului http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-licenta-fauna-si-flora-protectia-juridica-interna-si-internationala/
Probleme fundamentale ale ocrotirii mediului în epoca contemporană Dreptul mediului http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-licenta-probleme-fundamentale-ale-ocrotirii-mediului-in-epoca-contemporana/
Contractul individual de muncă Dreptul muncii http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-licenta-contractul-individual-de-munca/
Dreptul român al muncii. Istoric prezent și perspective Dreptul muncii http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-licenta-dreptul-roman-al-muncii-istoric-prezent-si-perspective/
Dreptul la muncă. Munca și caracteristicile ei Dreptul muncii http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-licenta-dreptul-la-munca-munca-si-caracteristicile-ei/
Inspecţia muncii şi rolul acesteia în aplicarea legislaţiei muncii Dreptul muncii http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-licenta-inspectia-muncii-si-rolul-acesteia-in-aplicarea-legislatiei-muncii/
Munca la negru Dreptul muncii http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-diploma-munca-la-negru/
Principii fundamentale ale dreptului muncii Dreptul muncii http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-licenta-principiile-fundamentale-ale-dreptului-muncii/
Răspunderea disciplinară a angajaților Dreptul muncii http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-licenta-raspunderea-disciplinara-a-angajatilor/
Suspendarea contractului individual din iniţiativa angajatorului şi a salariatului Dreptul muncii http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-licenta-suspendarea-contractului-individual-din-initiativa-angajatorului-si-a-salariatului/
Timpul de muncă și timpul de odihnă Dreptul muncii http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-licenta-timpul-de-munca-si-timpul-de-odihna/
Condițiile dreptului de moștenire legală Dreptul muncii http://www.infospecialconsulting.ro/lucrari-de-licenta-conditiile-dreptului-de-mostenire-legala/
Logică și interpretare în drept Teoria generală a dreptului http://www.infospecialconsulting.ro/lucrare-de-diploma-logica-si-interpretare-in-drept/
Nulitatea relativa a casatoriei Dreptul familiei http://www.infospecialconsulting.ro/nulitatea-relativa-casatoriei/
Cercetarea la fata locului in cazul accidentelor de circulatie rutiere Lucrari de licenta: Criminalistica http://www.infospecialconsulting.ro/cercetarea-la-fata-locului-in-cazul-accidentelor-de-circulatie-rutiera/

 Lucrari de licenta drept

Comanda acum o lucrare de diploma la cel mai bun raport calitate/pret!