Category: Dreptul familiei

Lucrări de licență din categoria dreptul familiei

Nulitatea relativa a casatoriei

Introducerea lucrarii de licenta „Nulitatea relativa a casatoriei” În mаtеriе сivilă, nulitаtеа еstе ο sаnсțiunе саrе dеtеrmină inеfiсасitаtеа асtului juridiс сivil înсhеiа сu nеrеspесtаrеа сеrințеlοr lеgаlе nесеsаrе pеntru vаlidаrеа асеstuiа. Сοdul сivil сοnsасră Саpitοlul IV din Titlul II (сăsătοriа) а

Reglementarea regimului matrimonial in Romania

Realizam la comanda lucrarea de licenta „Reglementarea regimului matrimonial in Romania”. Potrivit doctrinei din domeniu, totalitatea normelor juridice care reglementează relaţiile dintre soţi cu privire la bunurile lor şi cele ce se stabilesc între soţi, pe de o parte, şi

Conditii de forma la casatorie in dreptul pozitiv

Realizam la comanda lucrarea de licenta „Conditii de forma la casatorie in dreptul pozitiv”. Formalităţile prevăzute pentru încheierea căsătoriei au un triplu rol: acela de a atrage atenţia persoanelor implicate asupra importanţei actului încheiat, de a realiza publicitatea care să

Locul si rolul logodnei in cadrul reglementarilor despre familie

Realizam la comanda lucrarea de licenta „Locul și rolul logodnei în cadrul reglementărilor despre familie”. În momentul de față, instituţia de drept civil „logodna” este reglementată de mențiunile art. 266-270 cuprinse în Cartea a II-a Despre familie, Capitolul I – Logodna,

Inapoierea copilului de la alte persoane

Articolul „  Inapoierea copilului de la alte persoane ” este parte a unei lucrari de licenta Nu găsești ce cauți? Comanda lucrari de licenta, referate, studii de caz sau orice alt proiect științific! Dreptul parintelui de a cere inapoierea copilului

Tagged with: , , , ,

Comandă licență din dreptul familiei

Lucrări de licență la comandă din dreptul familiei   Dreptul familiei s-a schimbat mult odată cu introducerea noului Cod civil și a noului Cod de procedură civilă. Codul familiei a dispărut fiind înlocuit de cartea a doua din noul Cod

Tagged with: , , , ,

Administrarea bunurilor minorului

Articolul Administrarea bunurilor minorului este parte a unei lucrări de licență. Nu găsești ce cauți? Comandă lucrări de licență, referate, studii de caz sau orice alt proiect științific! Obligaţiile care-i revin tutorelui în administrarea bunurilor minorului trebuiesc privite în funcţie de

Tagged with: , , ,

Lucrare de licență: Situația legală a copilului

Cuprinsul lucrării de licență Situația legală a copilului Situația legală a copilului INTRODUCERE 4 CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND SITUAŢIA LEGALĂ A COPILULUI 6 I.1. Noţiune 6 I.2. Sediul materiei 6 I.3. Principii ce reglementează autoritatea părintească 6 I.4. Egalitatea în

Tagged with: , , ,

Lucrare de licență Regimul separației de bunuri

Cuprinsul lucrării de licență Regimul separației de bunuri INTRODUCЕRЕ 4 CAPITOLUL I. ASPЕCTЕ GЕNЕRALЕ PRIVIND RЕGIMUL JURIDIC MATRIMONIAL 6 1.1. Prеcizări prеalabilе 6 1.2. Alеgеrеa, modificarеa şi schimbarеa rеgimului matrimonial 8 1.3. Limitеlе în carе sе poatе dispunе prin convеnţia

Tagged with: , , , ,

Lucrare de diplomă: Motivele de divorț

Cuprinsul lucrării de licență Motivele de divorț Motivele de divorț INTRODUCERE 4 CAPITOLUL I. DIVORȚUL PRIN ACORDUL SOȚILOR 5 1.1. Aspecte generale privind desfacerea căsătoriei prin divorț 5 1.2. Divorţul prin acordul soţilor. Aspecte preliminarii 6 1.3. Divorţul prin acordul soţilor

Tagged with: , , , ,