Category: Drept procesual civil

Lucrări de licență din categoria drept procesual civil

Incidența noului Cod de procedură civilă – Legea nr 134/2010 asupra jurisdicţiei muncii

Articolul Incidența noului  Cod  de  procedură  civilă – Legea  nr  134/2010  asupra  jurisdicţiei  muncii este parte a unei lucrări de licență. Nu găsești ce cauți? Comandă lucrări de licență, referate, studii de caz sau orice alt proiect științific! Sistemul de drept român este

Tagged with: , , , ,

Probele și probațiunea în procesul civil

Articolul Probele și probațiunea în procesul civil este parte a unei lucrări de licență. Nu găsești ce cauți? Comandă lucrări de licență, referate, studii de caz sau orice alt proiect științific! Termenul „probă”[1] poate fi conotat în mai multe accepţiuni sau

Tagged with: , , ,

Lucrare de licență: Apelul în procesul penal

Cuprinsul lucrării de licență Apelul în procesul penal Apelul în procesul penal INTRODUCERE 5 CAPITOLUL I. JUDECATA ÎN PROCESUL PENAL 7 1.1. Judecata – fază importantă a procesului penal 7 1.2. Principiile specifice fazei de judecată 7 1.2.1. Publicitatea fazei de

Tagged with: , ,

Lucrare de licență: Urmărirea silită mobiliară și imobiliară

Cuprinsul lucrării de licență INTRODUCERE 4 CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND EXECUTAREA SILITĂ 7 1.1. Definiţia executării silite şi caracteristicile constrângerii judiciare 7 1.2. Natura juridică a executării silite 10 1.3. Scopul executării silite 11 1.4. Modalităţile (formele) executării silite

Tagged with: , , ,

Lucrare de diplomă: Revizuirea în dreptul civil

Cuprinsul lucrării de licență Revizuirea în dreptul civil CAPITOLUL I. JUSTIȚIA ȘI PROCESUL CIVIL 3 1.1. Conceptul de jurisdicție 3 1.2. Jurisdicția ca funcție 4 1.3. Jurisdicția ca serviciu public 5 1.4. Conținutul jurisdicției 5 1.5. Particularitățile procesului civil 6

Tagged with: , , , ,

Lucrare de licență: Recursul în interesul legii

Cuprinsul lucrării de licență INTRODUCERE 3 CAPITOLUL I. RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII. ASPECTE GENERALE 6 1.1. Scurt istoric 6 1.2. Constituţionalitatea demersului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în pronunţarea deciziilor recursului în interesul legii 9 1.3. Recursul în interesul

Tagged with: , , , ,

Lucrare de diplomă: Procedura somației de plată. Oferta de plată

Cuprinsul lucrării de licență INTRODUCERE 4 CAPITOLUL I. SOMAȚIA DE PLATĂ ÎN DREPTUL UNIUNII EUROPENE. TRANSPUNEREA ÎN LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ A DIRECTIVEI 2000/35/CE PRIVIND COMBATEREA ÎNTÂRZIERII EFECTUĂRII PLĂŢILOR ÎN CAZUL TRANZACŢIILOR COMERCIALE 6 1.1. Sediul materiei 6 1.2. Domeniul de aplicare

Tagged with: , , , , ,

Lucrare de licență: Partajul, analiză teoretică și practică

Cuprinsul lucrării de diplomă   INTRODUCERE 4 CAPITOLUL I. PARTAJUL ÎN NOUL COD CIVIL 6 1.1. Noțiune 6 1.2. Felurile partajului 7 1.3. Suspendarea partajului 8 1.4. Reguli privitoare la partaj 10 1.4.1. Reguli privitoare la modul de împărțire 10

Tagged with: , , , ,

Lucrare de licență: Compentența în procesul civil. Compentența materială

Introducerea lucrării de diplomă   Spectaculoasa resurecţie a statului de drept, marcând trecerea de la „dreptul statului” la „statul dreptului”, subordonarea deci a statului faţă de drept, redimensionează una dintre funcţiile statului – aplicarea dreptului. Printr-un original circuit feed-back se

Tagged with: , , , , ,

Lucrare de licență: Aspеctе tеοrеticе şi practicе privind dеlibеrarеa şi prοnunţarеa hοtărârilοr judеcătοrеşti

Introducere   Noul Cod de Procedură Civilă a intrat în vigoare pe, 15 februarie 2013, aducând câteva schimbări importante în privinţa modului de desfăşurare al proceselor civile. Nu toate prevederile din noul Cod de Procedură Civilă au intrat în vigoare

Tagged with: , , , ,