Category: Drept procesual civil

Lucrări de licență din categoria drept procesual civil

Procedura ordonantei presedintiale

Realizam la comanda lucrarea de licenta „Procedura ordonantei presedintiale”. Ordonanţa preşedinţială este reglementată ca procedură specială la art. 996-1001 C. pr. civ.. Din aceste dispoziţii, precum şi din doctrină şi jurisprudenţă rezultă că noţiunea de „ordonanţă preşedinţială” este utilizată în

Posted in Drept procesual civil

Reprezentarea partilor in procesul civil

Realizam la comanda lucrarea de licenta „Reprezentarea partilor in procesul civil”. Reprezentarea în procesul civil contribuie la realizarea dreptului la apărare şi este acea instituţie în care o persoană, numită reprezentant, îndeplineşte acte de procedură în numele şi în interesul

Posted in Drept procesual civil

Actele de procedura civila

Realizam la comanda lucrarea de licenta „Actele de procedura civila”. Activitatea de judecată şi cea de executare silită desfăşurată de participanţii la procesul civil se concretizează în anumite acte ale acestora, care trebuie îndeplinite cu respectarea anumitor cerinţe, pentru a

Posted in Drept procesual civil

Sanctiunile procedurale in procesul civil

Realizam la comanda lucrarea de licenta „Sanctiunile procedurale in procesul civil”. Identificarea principalelor sancţiuni procedurale. Nulitatea şi decăderea sunt, neîndoielnic, cele mai semnificative sancţiuni procedurale. Ele nu sunt însă singurele sancţiuni care pot fi aplicate pentru neregularităţile săvârşite în cursul

Posted in Drept procesual civil

Institutia interventiei in procesul civil

Realizam la comanda lucrarea de licenta „Institutia interventiei in procesul civil”. Intervin într-un proces în curs de desfăşurare şi care, din acel moment, devin şi ele părţi, fiind denumite în continuare terţi ori terţi intervenienţi sau intervenienţi, pentru a fi

Posted in Drept procesual civil

Etapa cercetarii judecatoresti in procesul civil

Realizam la comanda lucrarea de licenta „Etapa cercetarii judecatoresti in procesul civil”. Procesul civil parcurge, în principiu, două faze: faza judecăţii (cognitio) şi faza executării silite (executio). Faza judecăţii cuprinde, de regulă, mai multe momente: judecata în primă instanţă, judecata

Posted in Drept procesual civil

Competenta materiala conform noului Cod de procedura civil

Articolul „ Competenta materiala conform noului Cod de procedura civila ” este parte a unei lucrari de licenta Nu găsești ce cauți? Comanda lucrari de licenta, referate, studii de caz sau orice alt proiect științific! Optiunea actuala a legiuitorului s-a

Posted in Drept procesual civil Tagged with: , , , , , ,

Competența materială a Curților de apel

Articolul „ Competența materială a Curților de apel ” este parte a unei lucrări de licență.   Nu găsești ce cauți? Comandă lucrări de licență, referate, studii de caz sau orice alt proiect științific! Din cuprinsul art. 96 noul C. pr. civ. Rezultă

Posted in Drept procesual civil Tagged with: , , ,

Reformarea Directivei 2000/35/CE. Intrarea în vigoare şi dispoziţiile Directivei 2011/7/UE

Articolul „ Reformarea Directivei 2000/35/CE. Intrarea în vigoare şi dispoziţiile Directivei 2011/7/UE ” este parte a unei lucrări de licență Nu găsești ce cauți? Comandă lucrări de licență, referate, studii de caz sau orice alt proiect științific! Prin adoptarea Directivei 2011/7/UE[1]

Posted in Drept, Drept procesual civil Tagged with: , , , ,

Procedura ofertei de plată: domeniul de aplicare

Articolul „ Procedura ofertei de plată: domeniul de aplicare ” este parte a unei lucrări de licență. Nu găsești ce cauți? Comandă lucrări de licență, referate, studii de caz sau orice alt proiect științific! Când creditorul refuză să primească plata de

Posted in Drept, Drept procesual civil Tagged with: , , , ,