Category: Administrație publică

SЕCURITАTЕА INFORMАȚIILOR ȘI INTЕRNЕTUL – CRIMINАLITАTЕА ЕLЕCTRONICĂ

SЕCURITАTЕА INFORMАȚIILOR ȘI INTЕRNЕTUL – CRIMINАLITАTЕА ЕLЕCTRONICĂ CUPRINS: INTRODUCЕRЕ.. 4 CАPITOLUL I. DЕLIMITĂRI CONCЕPTUАLЕ PRIVIND SЕCURITАTЕА ЕLЕCTRONICĂ.. 5 1.1. Sеcuritаtеа cibеrnеtică. 5 1.2. Criminаlitаtеа cibеrnеtică. 6 1.3. Tеrorismul cybеrnеtic. 7 1.4. Războiul cibеrnеtic (cybеrwаrfаrе) 8 1.5. Spionаjul cybеrnеtic. 10 CАPITOLUL

Tagged with: ,

Lucrare de licență: Patrimoniul autorităților administrative centrale

Cuprinsului lucrării de licență Patrimoniul autorităților administrative centrale INTRODUCERE 3 CAPITOLUL I. NOŢIUNEA DE PROPRIETATE ȘI DOMENIU PUBLIC POTRIVIT CONSTITUŢIEI ROMÂNIEI DIN 1991, REVIZUITĂ ŞI REPUBLICATĂ 6 1.1. Aspecte generale 6 1.2. Repere în determinarea statutului constituţional general al proprietăţii 9

Tagged with: , , ,

Lucrare de licență: Instituții cu atribuții în protejarea mediului

Cuprinsul lucrării de licență Instituții cu atribuții în protejarea mediului INTRODUCERE 3 CAPITOLUL I. SCURT ISTORIC AL DREPTULUI MEDIULUI ÎN ROMÂNIA 6 1.1. Reguli privind natura în vechiul drept românesc 6 1.2. Perioada modernă 8 1.3. Apariția legislației privind conservarea naturii

Tagged with: , , , , ,

Lucrare de licență: Guvernarea modernă și integrarea europeană

Cuprinsul lucrării de licență Guvernarea modernă și integrarea europeană INTRODUCERE 4 CAPITOLUL I. DELIMITĂRI CONCEPTUALE 6 1.1. Conceptul de guvernare din prisma științelor administrative 6 1.2. Diseminarea conceptului de guvernare la nivel instituţional 12 1.3. Conceptul de bună guvernare 14 CAPITOLUL

Tagged with: , , , ,

Lucrare de licență: Parlamentul României în perioada antebelică

Cuprinsul lucrării de licență Parlamentul României în perioada antebelică INTRODUCERE 2 CAPITOLUL I. TEORIA GENERALĂ A PARLAMENTULUI 5 1.1. Scurt istoric al Parlamentului 5 1.2. Parlamentul – organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării 8 1.3.

Tagged with: , , , ,

Lucrare de licență: Cheltuielile instituțiilor publice

Cuprinsul lucrării de licență Cheltuielile instituțiilor publice INTRODUCERE 4 CAPITOLUL I. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONALITATE LA CASA JUDEŢEANA DE PENSII XYZ 5 1.1. Scurt istoric 5 1.2. Obiectul/domeniul de activitate 6 1.3. Organizarea internă (organigrama comentată) 8 1.4. Funcţionalitatea (relaţiile interne cu

Tagged with: , , ,