Articole

lucrări de licență, articole, referate, studii de caz

Realizam la lucrări de licență la comandă, referate, proiecte, articole, studii de caz

Articole – lucrări de licență la comandă

În această secțiune vom prezenta diverse articole, proiecte, referate, puse la dispoziție gratuit de către echipa noastră pentru a vă exemplifica modul nostru de lucru. Articole sunt originale, parte a unor lucrări de licență la comandă, acoperă teme din diverse domenii și pot fi utilizate doar cu citarea sursei.

Nu uitați ca putem realiza la comandă orice tip de proiect științific, referate, studii de caz, lucrări de licență, lucrări de disertație, etc. Pentru detalii și oferte personalizate, nu ezitați să ne contactați!

Atenție! Toate articolele sunt introduce în baza de date blackboard, turnitin și viper. De asemenea, utilizăm software-uri de identificare a plagiatului pe internet și vom reclama orice preluare neautorizată – autorităților competente.

Titlu articol Domeniu Legătură
Protecția socială în concepția Organizației Internaționale a Muncii Dreptul Muncii http://www.infospecialconsulting.ro/protectia-sociala-conceptia-organizatiei-internationale-muncii/
Analiza unei spețe din jurisprudență Dreptul muncii http://www.infospecialconsulting.ro/analiza-unei-spete-din-jurisprudenta/
Matei Iliescu Limba și literatura română http://www.infospecialconsulting.ro/matei-iliescu-recenzie/
Sistemul național de asistență socială Dreptul securității sociale http://www.infospecialconsulting.ro/sistemul-national-de-asistenta-sociala/
Obligațiile antreprenorului în contractul de antrepriză Drept civil – contracte http://www.infospecialconsulting.ro/obligatiile-antreprenorului-contractul-de-antrepriza/
Traficul de persoane. Elemente de drept comparat Drept penal http://www.infospecialconsulting.ro/traficul-de-persoane-elemente-de-drept-comparat/
Valoarea în vamă a mărfurilor Drept vamal http://www.infospecialconsulting.ro/valoarea-vama-marfurilor/
Natura juridică a imunității juridice Drept diplomatic și consular http://www.infospecialconsulting.ro/natura-juridica-imunitatii-de-jurisdictie/
Reglementarea legală a desfăşurării activităţii economice de către persoanele fizice Dreptul societăților comerciale http://www.infospecialconsulting.ro/reglementarea-legala-desfasurarii-activitatii-economice-de-catre-persoanele-fizice/
Formele în care persoanele fizice pot desfăşura activităţi economice Dreptul societăților comerciale http://www.infospecialconsulting.ro/formele-care-persoanele-fizice-pot-desfasura-activitati-economice/
Condiţiile legale ale desfăşurării activităţii economice de către persoanele fizice Dreptul societăților comerciale http://www.infospecialconsulting.ro/conditiile-legale-ale-desfasurarii-activitatii-economice-de-catre-persoanele-fizice/
Probele și probațiunea în procesul civil Drept procesual civil http://www.infospecialconsulting.ro/probele-si-probatiunea-procesul-civil/
Actele juridice ale interzisului Drept civil http://www.infospecialconsulting.ro/actele-juridice-ale-interzisului/
Procedura punerii sub interdicție Drept civil http://www.infospecialconsulting.ro/procedura-punerii-sub-interdictie/
Lipsirea interzisului de capacitatea de exerciţiu Drept civil http://www.infospecialconsulting.ro/lipsirea-interzisului-de-capacitatea-de-exercitiu/
Eliminarea explicitării principiului potrivit căruia dreptul comunitar prevalează în faţa celui naţional Dreptul Uniunii Europene http://www.infospecialconsulting.ro/eliminarea-explicitarii-principiului-potrivit-caruia-dreptul-comunitar-prevaleaza-fata-celui-national/
Uniunea Europeană: o uniune de state şi cetăţeni Dreptul Uniunii Europene http://www.infospecialconsulting.ro/uniunea-europeana-o-uniune-de-state-si-cetateni/
Valorile şi principiile Uniunii Europene Dreptul Uniunii Europene http://www.infospecialconsulting.ro/valorile-si-principiile-uniunii-europene/
Obiectivele Uniunii Europene Dreptul Uniunii Europene http://www.infospecialconsulting.ro/obiectivele-uniunii-europene/
Cooperarea statelor membre Dreptul Uniunii Europene http://www.infospecialconsulting.ro/cooperarea-statelor-membre/
Obligaţiile Uniunii faţă de statele membre Dreptul Uniunii Europene http://www.infospecialconsulting.ro/obligatiile-uniunii-fata-de-statele-membre/
Obligaţiile statelor membre faţă de Uniune Dreptul Uniunii Europene http://www.infospecialconsulting.ro/obligatiile-statelor-membre-fata-de-uniune/
Atribuțiile directoratelor europene: Directoratul comerț Dreptul Uniunii Europene http://www.infospecialconsulting.ro/atributiile-directoratelor-europene-directoratul-comert-dg-trade/
Atribuțiile directoratelor europene: Rеlaţii Еxtеrnе Dreptul Uniunii Europene http://www.infospecialconsulting.ro/atributiile-directoratelor-europene-relatii-externe-dg-relex/
Atribuțiile directoratelor europene: Întreprinderi și industrie Dreptul Uniunii Europene http://www.infospecialconsulting.ro/atributiile-directoratelor-europene-intreprinderi-si-industrie-dg-entr/
Incidența  noului  Cod  de  procedură  civilă – Legea  nr  134/2010  asupra  jurisdicţiei  muncii Dreptul muncii/Drept procesual civil http://www.infospecialconsulting.ro/incidenta-noului-cod-de-procedura-civila-legea-nr-1342010-asupra-jurisdictiei-muncii/
Masajul în cultura populară autohtonă Kinetoterapie http://www.infospecialconsulting.ro/masajul-cultura-populara-autohtona/
Crossfit-ul un mijloc modern de antrenament Educație fizică și sport http://www.infospecialconsulting.ro/crossfit-ul-un-mijloc-modern-de-antrenament/
Privilegiile misiunii diplomatice: Libertatea de comunicare Drept diplomatic http://www.infospecialconsulting.ro/privilegiile-misiunii-diplomatice-libertatea-de-comunicare/
Privilegiile misiunii diplomatice: Exceptarea de la aplicarea legilor privind dobândirea cetăţeniei Drept diplomatic http://www.infospecialconsulting.ro/privilegiile-misiunii-diplomatice-exceptarea-de-la-aplicarea-legilor-privind-dobandirea-cetateniei/
Procedura ofertei de plată: domeniul de aplicare Drept procesual civil http://www.infospecialconsulting.ro/procedura-ofertei-de-plata-domeniul-de-aplicare/
Procedura ofertei de plată: Procedura ofertei reale Drept procesual civil http://www.infospecialconsulting.ro/procedura-ofertei-de-plata-procedura-ofertei-reale/
Reformarea Directivei 2000/35/CE. Intrarea în vigoare şi dispoziţiile Directivei 2011/7/UE Drept procesual civil http://www.infospecialconsulting.ro/reformarea-directivei-200035ce-intrarea-vigoare-si-dispozitiile-directivei-20117ue/
Angajamentul unilateral în dreptul francez Drept civil http://www.infospecialconsulting.ro/angajamentul-unilateral-dreptul-francez/
Angajamentul unilateral în dreptul german Drept civil http://www.infospecialconsulting.ro/angajamentul-unilateral-dreptul-german/
Pseudojurnalismul Jurnalism http://www.infospecialconsulting.ro/pseudojurnalismul/
Puterea motoarelor de căutare și rolul acestora în transformarea jurnalismului Jurnalism http://www.infospecialconsulting.ro/puterea-motoarelor-de-cautare-si-rolul-acestora-transformarea-jurnalismului/
Hipertextualitatea în jurnalism Jurnalism http://www.infospecialconsulting.ro/hipertextualitatea-jurnalism/
Ratificarea şi intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona Dreptul Uniunii Europene http://www.infospecialconsulting.ro/ratificarea-si-intrarea-vigoare-tratatului-de-la-lisabona/
Modificarea naturii Uniunii Europene Dreptul Uniunii Europene http://www.infospecialconsulting.ro/modificarea-naturii-uniunii-europene/
Procedura de revizuire a tratatelor europene Dreptul Uniunii Europene http://www.infospecialconsulting.ro/procedura-de-revizuire-tratatelor-europene/
Nelson Mandela – analiza personalității liderului Jurnalism http://www.infospecialconsulting.ro/nelson-mandela-analiza-personalitatii-liderului/
George Bush – analiza pesonalității liderului Jurnalism http://www.infospecialconsulting.ro/george-bush-analiza-personalitatii-liderului/
Legislația Marii Britanii în materia criminalității informatice Criminalistică http://www.infospecialconsulting.ro/legislatia-marii-britanii-materia-criminalitatii-informatice/
Atribuţii legale privind cercetarea incendiilor Criminalistică http://www.infospecialconsulting.ro/atributii-legale-privind-cercetarea-incendiilor/
Organul care aplică sancțiunea contravențională Drept administrativ http://www.infospecialconsulting.ro/organul-care-aplica-sanctiunea-contraventionala/
Prescripţia executării amenzii contravenţionale Drept administrativ http://www.infospecialconsulting.ro/prescriptia-executarii-amenzii-contraventionale/
Competența materială a Curților de apel Drept procesual civil http://www.infospecialconsulting.ro/competenta-materiala-curtilor-de-apel/
Natura juridică a infracțiunii Drept penal http://www.infospecialconsulting.ro/natura-juridica-si-definitia-infractiunii/
Definiția infracțiunii în noul Cod civil Drept penal http://www.infospecialconsulting.ro/definitia-infractiunii-noul-cod-penal/
Conținutul infracțiunii Drept penal http://www.infospecialconsulting.ro/continutul-infractiunii/
Noțiunea de unitate de infracțiune Drept penal http://www.infospecialconsulting.ro/notiunea-de-unitate-de-infractiune/
Formele unității de infracțiune Drept penal http://www.infospecialconsulting.ro/formele-unitatii-de-infractiune/
Obiectul acțiunii în revendicare Drept civil http://www.infospecialconsulting.ro/obiectul-actiunii-revendicare/
Executarea silită privitoare la un bun comun Drept civil http://www.infospecialconsulting.ro/executarea-silita-privitoare-la-un-bun-comun/
Tariful vamal Drept financiar și fiscal http://www.infospecialconsulting.ro/tariful-vamal/
Interpretarea gramaticală a dreptului Teoria generală a dreptului http://www.infospecialconsulting.ro/interpretarea-gramaticala-dreptului/
Interpretarea logică a dreptului Teoria generală a dreptului http://www.infospecialconsulting.ro/interpretarea-logica-dreptului/
Inființarea persoanei juridice Drept comercial http://www.infospecialconsulting.ro/infiintarea-persoanei-juridice/
Urmele sub forma firelor de păr Criminalistică http://www.infospecialconsulting.ro/urmele-sub-forma-firelor-de-par/
Urmele de sânge Criminalistică http://www.infospecialconsulting.ro/urmele-de-sange/
Urmele rezultate din procesul fiziologic al organismului Criminalistică http://www.infospecialconsulting.ro/urmele-rezultate-din-procesul-fiziologic-al-organismului/
Urmele olfactive Criminalistică http://www.infospecialconsulting.ro/urmele-olfactive/
Urmele sub formă de obiecte sau resturi de obiecte Criminalistică http://www.infospecialconsulting.ro/urmele-sub-forma-de-obiecte-sau-resturi-de-obiecte/
Urmele formate din alimente sau resturi de alimente Criminalistică http://www.infospecialconsulting.ro/urmele-formate-din-alimente-sau-resturi-de-alimente/
Urmele formate din resturi de fumat şi de iluminat Criminalistică http://www.infospecialconsulting.ro/urmele-formate-din-resturi-de-fumat-si-de-iluminat/
Urmele sub formă de sfori; cordoane; frânghii şi resturi ale acestora Criminalistică http://www.infospecialconsulting.ro/urmele-sub-forma-de-sfori-cordoane-franghii-si-resturi-ale-acestora/
Urmele de praf şi de noroi Criminalistică http://www.infospecialconsulting.ro/urmele-de-praf-si-de-noroi/
Microurmele de la locul faptei Criminalistică http://www.infospecialconsulting.ro/microurmele-de-la-locul-faptei/
Termenul prescripției extinctive Drept civil http://www.infospecialconsulting.ro/termenul-prescriptiei-extinctive/
Noțiunea de unitate de infracțiune Drept penal http://www.infospecialconsulting.ro/notiunea-de-unitate-de-infractiune-2/
Delimitarea infracţiunii de spălare a banilor de infracţiunea de tăinuire Drept penal http://www.infospecialconsulting.ro/delimitarea-infractiunii-de-spalare-banilor-de-infractiunea-de-tainuire/
Propuneri de lege ferenda în materia insolvenței și a falimentului Drept comercial http://www.infospecialconsulting.ro/propuneri-de-lege-ferenda-materia-insolventei-si-falimentului/
Conţinutul planului de reorganizare Drept comercial http://www.infospecialconsulting.ro/continutul-planului-de-reorganizare/
Delimitarea infracțiunii de trafic de persoane de infracțiunea de lipsire de libertate Drept penal http://www.infospecialconsulting.ro/delimitarea-infractiunii-de-trafic-de-persoane-de-infractiunea-de-lipsire-de-libertate/
Opinii privind viitorul Uniunii Europene: Federaţie – confederaţie – interguvernamentalism Dreptul Uniunii europene http://www.infospecialconsulting.ro/opinii-privind-viitorul-uniunii-europene-federatie-confederatie-interguvernamentalism/
Nulitatea actelor emise de organele persoanei juridice Drept civil http://www.infospecialconsulting.ro/nulitatea-actelor-emise-de-organele-persoanei-juridice/
Desemnarea tutorelui de către părinte Drept civil  http://www.infospecialconsulting.ro/desemnarea-tutorelui-de-catre-parinte/
Măsuri provizorii Drept civil http://www.infospecialconsulting.ro/masuri-provizorii/
Analiza disparităților în U.E. și România Economie http://www.infospecialconsulting.ro/analiza_disparitatilor_in_u-e-_si_romania/
Efectele reducțiunii Drept civil http://www.infospecialconsulting.ro/efectele-reductiunii/
Obligația de a preda bunuri individual determinate Drept civil http://www.infospecialconsulting.ro/obligatia-de-preda-bunuri-individual-determinate/
Obligația de a strămuta proprietatea Drept civil http://www.infospecialconsulting.ro/obligatia-de-stramuta-proprietatea/
Propuneri de lege ferenda în materia insolvenței Drept comercial http://www.infospecialconsulting.ro/propuneri-de-lege-ferenda-materia-insolventei/
Cercetarea disciplinară Dreptul muncii http://www.infospecialconsulting.ro/cercetarea-administrativa-dreptul-muncii/
Rolul şi poziţia Curţii Constituţionale în rândul autorităţilor publice Drept constituțional http://www.infospecialconsulting.ro/rolul-si-pozitia-curtii-constitutionale-randul-autoritatilor-publice/
Legitimitatea Curții Constitționale Drept constituțional http://www.infospecialconsulting.ro/legitimitatea-curtii-constitutionale/
Drept comparat. Infracțiunea complexă în dreptul german Drept penal http://www.infospecialconsulting.ro/drept-comparat-infractiunea-complexa-dreptul-german/
Reguli privind minorii – decurgand din conventii internationale Drept penal http://www.infospecialconsulting.ro/reguli-privind-minorii-decurgand-din-conventii-internationale/
Competenta materiala conform noului Cod de procedura civil Drept procesual civil http://www.infospecialconsulting.ro/competenta-materiala-conform-noului-cod-de-procedura-civil/
Forma scrisa obligatorie a contractului individual de munca Dreptul muncii http://www.infospecialconsulting.ro/forma-scrisa-obligatorie-contractului-individual-de-munca-jurisprudenta/
Procedura in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului Dreptul Uniunii Europene http://www.infospecialconsulting.ro/procedura-fata-curtii-europene-drepturilor-omului/
Dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale Drept comercial http://www.infospecialconsulting.ro/dizolvarea-si-lichidarea-societatilor-comerciale/
Traditiunea in noul Cod civil Drept civil http://www.infospecialconsulting.ro/traditiunea-noul-cod-civil/
Inapoierea copilului de la alte persoane Dreptul familiei http://www.infospecialconsulting.ro/inapoierea-copilului-de-la-alte-persoane/
Pedeapsa cu moartea in cadrul dreptului penal romanesc Drept penal http://www.infospecialconsulting.ro/pedeapsa-cu-moartea-cadrul-dreptului-penal-romanesc/
Cumulul pensiei cu venitul dintr-o activitate profesionala Dreptul securitatii sociale http://www.infospecialconsulting.ro/cumulul-pensiei-cu-venitul-dintr-o-activitate-profesionala/
Temeiurile sociale și economice ale taxelor și impozitelor Drept financiar și fiscal http://www.infospecialconsulting.ro/temeiurile-sociale-si-economice-ale-taxelor-si-impozitelor/
Arestarea preventiva. Jurisprudenta Drept penal http://www.infospecialconsulting.ro/arestarea-preventiva-jurisprudenta/
Participatia improprie in noul Cod penal Drept penal http://www.infospecialconsulting.ro/participatia-improprie-noul-cod-penal/
Conditiile raspunderii penale in noul Cod penal Drept penal http://www.infospecialconsulting.ro/conditiile-raspunderii-penale-noul-cod-penal/
Contractul administrativ de achizitii publice Drept administrativ http://www.infospecialconsulting.ro/contractul-administrativ-de-achizitii-publice/
Dreptul natural Teoria generală a dreptului http://www.infospecialconsulting.ro/dreptul-natural/
Relatia medicina – psihologie Psihologie http://www.infospecialconsulting.ro/relatia-medicina-psihologie/
Politici anticoncurentiale – Cazul Google vs Uniunea Europeana Drept comercial http://www.infospecialconsulting.ro/politici-anticoncurentiale-cazul-google-vs-uniunea-europeana/
Drept electoral – Pragurile electorale legale in diferite tari Drept electoral http://www.infospecialconsulting.ro/drept-electoral-pragurile-electorale-legale-diferite-tari/
Retinerea in noul Cod de procedura penala Drept procesual penal http://www.infospecialconsulting.ro/retinerea-noul-cod-de-procedura-penala/
Arestul la domiciliu – Masura preventiva in noul Cod penal Drept procesual penal http://www.infospecialconsulting.ro/arestul-la-domiciliu-masura-preventiva-noul-cod-penal/
Consideratii teoretice si practice despre cauzele justificative in noul Cod penal Drept penal http://www.infospecialconsulting.ro/consideratii-teoretice-si-practice-despre-cauzele-justificative/
Completul pentru solutionarea conflictelor de munca in prima instanta Dreptul muncii http://www.infospecialconsulting.ro/completul-pentru-solutionarea-conflictelor-de-munca-prima-instanta/
Institutii legate de actele procesuale si procedurale Drept procesual penal http://www.infospecialconsulting.ro/institutii-legate-de-actele-procesuale-si-procedurale/
Termenele in procesul penal Drept procesual penal http://www.infospecialconsulting.ro/institutii-legate-de-actele-procesuale-si-procedurale/